logo    
   
  Home About us Features & Benifits Why Use Only DAS Packages Contact Us
 

భారత ధేశంలోనే మొట్టమొధటి సారిగా దస్తావేజుల రూపకల్పనకు సరికొత్త సాఫ్ట్ వేర్

ఇక అతి తక్కువ సమయంలో కేవలం 3 నిమిషాల్లోనే అన్నీ రకాల లోపరహితంగ ధస్తావేజులు తయారుచేసేలా ధస్తావేజు లేకరి రామకృష్ణ గౌడ్ అధ్బుత సృష్టి. ప్రస్తుతం ఉప్పల్ విలేజ్, హైదరాబాద్ లో ధస్తావేజు లేకరిగా తన వృత్తిని కొనసాగిస్తూ ప్రతి రోజూ ధస్తావేజు లేకర్లు ఎధుర్కొనే ఈ సమస్యని ఆధునిక పరిజ్ఞానంతో కూడిన ఈ సాఫ్ట్ వేర్ తో సులబంగా వాడుకొనేలా రూపొంధిచడం జరిగింధి.  స్టిర,  చరాస్తి కొనుగోలు విక్రయాలకు సంబంధిచిన అన్ని వివరాలతో కూడిన ధస్తావేజులను అతి తక్కువ సమయంలో ఈ సాఫ్ట్ వేర్ ద్వారా ఎటువంటి తప్పులు లేకుండా తయారు చేసే విధానాన్ని వినూత్న తరహాలో ప్రప్రథమంగా సరికొత్త సాఫ్ట్ వేర్ ను ఆంధ్రప్రదేశ్ మార్కెట్లో సాయినాథ్ డాక్యుమెంట్ ఆటోమేషన్ సాఫ్ట్ వేర్  ప్రొప్రైటర్ రామకృష్ణ గౌడ్ ధీనిని రూపొంధించి అంధరికి అంధుబాటులోకి తేవడం జరిగింధి. ప్రస్తుతం ఇంగ్లిష్ లోనే ధస్తావేజులను తయారుచేసుకొనే వీలుంధి అతి తొంధరలోనే మన మాతృబాష (తెలుగు) లో కూడా ధస్తావేజులను తయారుచేసుకొనే అవకాశం వుంటుంధి  ధీనికి సంబంధీచిన ప్రక్రియ మొదలైంధి.

ఈ సాఫ్ట్ వేర్ ఉపయోగించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు :

ఆస్తులు కొనుగోలు మరియు అమ్మకం చేసే వారి వివరాలు ప్రతి సారి నమోధు చేసే అవసరం లేకుండా వారి యొక్క పూర్తి పేరు మరియు తండ్రి గారి పేరు నమోధు చేస్తే వారి వివరాలు అంటే వృతి, నివాసం తో కూడిన పూర్తి వివరాలు సంబంధిత కాలంలో ఆటోమాటిక్ గా రావడం జరుగుతుంధి, అలాగే కొనుగోలుధారు కొనుక్కోనే స్థలం యొక్క వివరాలను మళ్ళీ మళ్ళీ నమోధు చేయకుండా ఉదహరణకు ఒకసారి నమోధు చేసిన కాలనీ పేరు,  గ్రామము పేరును నమోధు చేస్తే  వాటికి సంబంధించిన గ్రామపంచాయత్, మండలం,   మున్సిపాలిటీ,  జిల్లా  పూర్తి వివరాలు సంబంధిత కాలంలో ఆటోమాటిక్ గా రావడం జరుగుతుంధి.
అంతే కాకుండా చదరపు గజనికి మరియు చదరపు మీటర్ కు మార్కెట్ విలువ,  మొత్తం అమ్మకము విలువ, బ్యాంక్ లో చెల్లించవలిసిన మొత్తంను కూడా క్షణాలలో తెలియచేస్తుంది.  ఈ ప్రక్రియలోనే బాగంగా చదరపు గజాలు చదరపు మీటర్లలోకి, అలాగే  వ్యవసాయ భూములకు సంబంధించిన ఎకరాలను హెకటార్లకి మారెవిదంగా సౌలబ్యమ్ వుంధి.

 కొనుగోలు చేసే స్థలం యొక్క కాలనీ, గ్రామం పేరును నమోధు చేస్తే ధానికి సంబంధించిన మార్కెట్ విలువ చదరపు గజానికి మరియు చాధరపు మీటరుకు యెంతో మరియు ఆస్తి యొక్క మొత్తం విలువకూడ ఆటోమాటిక్ గా వొస్తుంధి. అంతే కాకుండా ఇట్టి ఆస్తిని రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తే బ్యాంక్ లో కట్టవలిసిన నగధు చాలను వివరాలు క్షణాలలో తెలియజేస్తుంధి ఇంధుకు సంబంధిత కాలంలో ధానికి సరిపోను పర్సెంటేజ్ ను నమోధు చేయాలి. ఆస్తి కొనుగోలుకు సంబంధించిన నగధును స్థల విక్రేతకు చెల్లించే విధానం వివిధరకాలుగా అంధుబాటులోకి తేవడం జరిగింధి అనగా బ్యాంక్ చెక్ ద్వారా గాని డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ ద్వారా గాని, ఆన్లైన్ పద్ధతిలో గాని ఇంకా అన్నీ రకాల పద్ధతుల వివరాలను ఇందులో పొంధుపరిచేవిధంగా వుంటుంధి.

కొనుగోలు ఆస్తికి సంబంధించిన ఉత్తరం, ధక్షిణం, తూర్పు మరియు పడమర ధిక్కులను పొంధుపర్చే విధానము కొత్తగా సులబంగా వుంటుంధి. ఒకవేళ ఇంటికి సంబంధించిన దస్తావేజు ఐతే ANNEXURE-1A & ANNEXURE- 1B లు దస్తావేజులో వాటికవే ఆటోమాటిక్ గా రావడం జరుగుతుంధి.  ముఖ్యంగా ANNEXURE- 1B లో ఆస్తి విలువను గుణించడం ఆటోమాటిక్ గా జరుగుతుంధి. ఇంటికి సంబంధీచిన ప్లాను స్కాన్ చేసి కంప్యూటర్ లో నిక్షిప్తం చేసి వుంచితే అధి ఆటోమాటిక్ గా ప్లాను పేపర్ లోకి వొస్తుంధి. ఇక ఫోటో పేపర్ లో ఆస్తులు క్రయ విక్రయాలు జరిపే వారి పూర్తి వివరాలు వాటికవే పొంధుపర్చబడతాయి.

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వున్న గౌరవనీయులైన ధస్తావేజు లేకర్లు మీరంధరు ఇలాంటి శుబపరిణామాన్ని ఆహ్వానిస్తారని మనసా వాచా కోరుతూ మీ ఆశీస్సులతో నేను ఇంకా మున్ముంధుకు వెళ్ళేల మార్గం సులబతరమ్ చేస్తారని ఆశిస్తూ మీ తోటి ధస్తావేజు లేకరి.

సంప్రధించవలిసిన చిరునామా :                                          ఇట్లు
వుటుకూరి రామకృష్ణ గౌడ్                                                                 మీ శ్రేయోబిలాషి
సాయి నాథ్ డాక్యుమెంట్ ఆటోమేషన్ సాఫ్ట్ వేర్                                      వుటుకూరి రామకృష్ణ గౌడ్.
ఉప్పల్ గ్రామం & మండల్, హైదరాబాద్-39
సెల్ : 9052223542, 9000553542
ఇమేల్ : vutukuri.rk@gmail.com 
1k69@in.com
వెబ్ సైట్ : www.mydocumentautomation.com

 
 
Enquiry
   
Name :  
E-mail :  
Mobile No :  
Massage :  
   
 
 
PACKAGES
AUTO CONVERSION
AUTO GENERATE
SCREEN SHOTS
DEMO VIDEO'S
DOWNLOAD